นาย สมพงษ์ สามนำพา 3 6501 00620 16 6 ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง จ้างงานไม่จ่ายเงิน พฤติกรรม หลบหนี

นาย สมพงษ์ สามนำพา 3 6501 00620 16 6